Gadekæret

En beretning om gadekæret ved Stenløse Bygade, som er under fortsat behandling, der kan følges på Facebook ved at søge på “Stenløse Gadekær” eller man kan bruge dette link f: Stenløse gadekær