Generalforsamling

Generalforsamlingen i Stenløse Kultur- og Dilettantforening
– holdes Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.30
– i Stenløse Forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Aflæggelse af regnskab samt vedtagelse af kontingent 
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der er plads til 7 medlemmer, 3 modtager genvalg
  1. Kim Bendixen, Jytte Rasmussen og Niels Haastrup modtager genvalg
  2. Margrethe T. Justesen, Gyda Rathgen og Karl Jensen træder ud af bestyrelsen
  3. Grethe Seiding stiler op – har vi flere? Giv besked til Niels: haastrup@mail.dk
 5. Valg af revisor
 6. Evt.

Efter generalforsamlingen er der et par stykker smørrebrød, og aftenen afsluttes med et festligt indslag ved ”Teater Gyda” om Arketyper 😊.

Medlemskab af foreningen koster 110 kr./år

Deltagelse i generalforsamlingen er herefter gratis.

 

Tilmelding senest 13. marts (af hensyn til bestilling af smørrebrød)

til Niels Haastrup på mobil 61384235 eller mail: haastrup@mail.dk

Foreningens vedtægter kan ses på www.sk-dilettant.dk

Vel mødt.

Den fungerende formand – Niels Haastrup.