Generalforsamling

Generalforsamlingen i Stenløse Kultur- og Dilettantforening
– holdes Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30
– i Stenløse Forsamlingshus

Indkaldelse også i Dilettantprogrammet februar 2018
samt ved opslag

Dagsorden:
Valg af ordstyrer.

1. Bestyrelsens beretning.

2. Aflæggelse af regnskab samt vedtagelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 110 kr./år.

3. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.) Send til margrethejustesen@hotmail.com

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle 6 bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. OBS: Der er plads til et syvende medlem!

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

6. Eventuelt.
Foreslå gerne emner til næste års aktiviteter! Så bestyrelsen har noget at arbejde videre med.

Umiddelbart efter generalforsamlingen serveres 2 stk. smørrebrød samt 1 øl/vand/vin og 1 snaps til foreningens medlemmer.
Herefter holder Carsten Egø Nielsen det meget interessante foredrag:
”Pigerne på Sprogø”. Varighed ca. 1 time.

Christian Keller, overlæge ved de Keller’ske anstalter, oprettede i 1923 et internat på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Internatet eksisterede til 1961. Keller var også initiativtager til ”Lov om Adgang til Sterilisation” i 1929, Europas første racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde Keller fået oprettet et tilsvarende internat for mænd på Livø.

Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne, fx om en pige, hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø bl.a. skrev: “Forældrene har forsøgt at sende hende ud at tjene, men hun kan slet ikke udføre noget Arbejde på egen Hånd. De senere År har hun haft stærke erotiske Tilbøjeligheder så Forældrene må passe på hende både Dag og Nat.” Men vi skal også høre om baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne samt om lukningen i 1961. Foredraget er ledsaget af mange samtidige og nutidige billeder.

Foredragsholderen er uddannet historiker fra Odense Universitet, og har siden 2004 beskæftiget sig med lokalhistorien i Vestsjælland og med historien om De Dansk vestindiske Øer. Han har skrevet talrige lokalhistoriske artikler og er forfatter til afsnittet om perioden 1914-2013 i Slagelse bys historie, der udkom december 2013. Endvidere udgav han i 2014 en bog om Slagelse under besættelsen.

Der er kun adgang for foreningens medlemmer.
Tilmelding er nødvendig senest d. 14. marts 2018 af hensyn til maden.

Tilmelding: Niels Haastrup tlf. 6138 4235 eller
Margrethe T. Justesen tlf. 6127 3627

Vel mødt!
På bestyrelsens vegne
Margrethe Justesen