Generalforsamling

NB: Udskudt indtil videre

Indkaldelse til generalforsamling i
Stenløse Kultur- og Dilettantforening
onsdag d. 18. marts 2020 kl. 19.00
i Stenløse Forsamlingshus

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
1. Bestyrelsens beretning.
2. Aflæggelse af regnskab, samt vedtagelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 110 kr./år
3. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før
    generalforsamlingen – send til haastrup@mail.dk)
    a. Vedtægtsændringer til § 4 om opslag ved byens handlende – ændres til :
         på byens 2 opslagstavler.
     b. Tilføjelse til vedtægter § 4: Indkomne forslag skal være formanden i hænde
          senest 3 uger før generalforsamling.
     c. Andet
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Grethe Seiding, Lisbeth Seitzberg, Kim Bendixen, Jytte Rasmussen og
    Niels Haastrup modtager genvalg
     Der er yderligere plads til 2 bestyrelsesmedlemmer. Forslag modtages
5. Valg af revisor – John seitzberg modtager genvalg
6. Evt.
     Efter generalforsamlingen er der et par stykker smørrebrød 1 øl og 1 snaps, og aftenen
     afsluttes med et festligt indslag

Tilmelding senest 13. marts (af hensyn til bestilling af smørrebrød)
til Niels Haastrup på mobil 6138 4235 eller mail: haastrup@mail.dk

Foreningens vedtægter kan ses på www.sk-dilettant.dk

Vel mødt – På bestyrelsens vegne – Niels Haastrup.
PS. Foreningens vedtægter kan ses på: under menupunktet Bestyrelsen